Paweł Wawrzyniak

W branży IT pracuję zawodowo od ponad 20 lat. W tym czasie zdobyłem doświadczenie w obszarach inżynierii oprogramowania, administracji systemami teleinformatycznymi, zarządzania infrastrukturą techniczną serwerowni i ośrodków przetwarzania danych, architektury IT i bezpieczeństwa.

W latach 2010 do 2015 byłem kierownikiem zespołu utrzymania infrastruktury bankowych ośrodków przetwarzania danych. W tym okresie podlegały nam m.in. dwa nowoczesne centra danych, przy budowie których braliśmy czynny udział, kilka serwerowni w centralach banku, szereg punktów dystrybucyjnych i około 200 placówek bankowych. Zarządzanie takim obszarem nie byłoby możliwe bez kompetentnego zespołu i odpowiednich narzędzi, które, niestety, w roku 2010 nie były łatwo dostępne. Własny system typu DCIM (ang. Data Centre Infrastructure Management – system zarządzania infrastrukturą centrum danych) stworzyliśmy więc samodzielnie. To było dość proste narzędzie, ale bardzo wspierało nas w planowaniu pracy, rejestrowaniu jej efektów i wszelkich istotnych zdarzeń, incydentów, problemów, zmian w konfiguracji, gromadzeniu dokumentacji i raportowaniu.

Następnie, od grudnia 2015 do połowy maja 2021, pracowałem na stanowisku starszego architekta IT (ang. Senior IT Architect), gdzie zajmowałem się projektowaniem bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych. Można więc powiedzieć, że w ciągu kilkunastu lat rozwoju przesunąłem się z obszaru eksploatacji usług (ang. Service Operations) do obszaru projektowania usług (ang. Service Design).

Obecnie zatrudniony jestem na stanowisku starszego menedżera ds. ryzyka technologicznego (ang. Senior Technology Risk Manager) w nordyckiej grupie bankowej.

W toku mojej kariery szczególną rolę zawsze odgrywały kwestie bezpieczeństwa: informacji, systemów teleinformatycznych, a wreszcie bankowych ośrodków przetwarzania danych, gdzie odpowiadałem za standardy bezpieczeństwa fizycznego i zabezpieczenia techniczne. Od najmłodszych lat interesowała mnie także problematyka zwalczania przestępczości teleinformatycznej oraz kultura hakerska. To wszystko sprawiło, że obecnie koncentruję się na kwestiach związanych z cyberprzestępczością, bezpieczeństwem cybernetycznym i architekturą bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Zostałem najlepszym absolwentem na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w roku akademickim 2016/2017, w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, na Wydziale Prawa i Administracji.

W roku 2018 zostałem laureatem II miejsca w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Nagrodę otrzymałem za pracę magisterską pt. „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej”. To był wielki honor i piękne podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

Pracowałem również w mediach branżowych. Z tamtego okresu pozostało mi zamiłowanie do pisania na tematy związane z bezpieczeństwem IT i dzielenia się wiedzą. Prawdopodobnie dlatego lubię występować na konferencjach branżowych i prowadzić szkolenia.

Wierzę w ciągły rozwój i staram się uwalniać drzemiący w ludziach potencjał. Staram się łączyć kompetencje humanistyczne i techniczne, wykorzystując je w różnych obszarach IT.

Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów, a także miłośnikiem żeglarstwa, narciarstwa, japońskich sztuk walki i retrokomputerów.