O mnie

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży IT – w większości zdobyte we wsparciu instytucji finansowych. Do tej pory pracowałem na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych rozwijając swoją karierę od obszaru inżynierii oprogramowania, przez utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej i ośrodków przetwarzania danych, architekturę teleinformatyczną aż po zarządzanie ryzykiem technologicznym. W centrum moich zainteresowań leżą kwestie związane z obszarem cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora bankowego. Od 2019 r. jestem wykładowcą, pracownikiem Zakładu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działającego w ramach Katedry Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB, w Gdyni. W codziennej pracy staram się łączyć kompetencje humanistyczne i techniczne. Uwielbiam pracę analityczną, lecz bardzo cenię pracę zespołową i zawsze staram się uwalniać drzemiący w ludziach potencjał. Nie przepadam za monotonią, co nie znaczy, że nie jestem konsekwentny w dążeniu do celu.

Pierwotnie ukończyłem studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, zostałem magistrem filologii polskiej o specjalności edytorskiej. Następnie zostałem absolwentem podyplomowych studiów Nowoczesnych Metod Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; podyplomowych studiów International Business w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz magisterskich studiów uzupełniających Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB), a także studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW).

W 2017 r. zostałem najlepszym absolwentem na studiach niestacjonarnych II stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSAiB.

Zostałem laureatem II miejsca w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nagrodzonym za pracę magisterską pt. „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Gizowskiego w Katedrze Bezpieczeństwa WSAiB, w roku akademickim 2016/17. To wyróżnienie było dla mnie wielkim honorem, podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń i ogromną motywacją do dalszej pracy.

W listopadzie 2022 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Cyberbezpieczeństwo systemu bankowego jako istotnego elementu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”, a decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych (Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Marynarki Wojennej) nadano mi stopień doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Moim promotorem został dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW.

W codziennej pracy staram się stosować podejście interdyscyplinarne i kłaść nacisk na analizę ryzyka. Wierzę, że kluczowe znaczenie dla wyników badań ma możliwie pełne rozpoznanie kontekstu, dlatego moją maksymą są słowa: „bezpieczeństwo holistycznie”.

Obecnie zatrudniony jestem na stanowisku Kierownika Projektu w jednym z największych koncernów obronnych w Europie. Prowadzę również zajęcia dla studentów z zakresu podstaw informatyki śledczej, elektronicznych śladów przestępstw, technologii informatycznych, ataków cybernetycznych i socjotechnicznych jako skutecznej metody oddziaływania przestępczego, ewolucji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, zastosowania sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie oraz bankowości cyfrowej.

Na początku kariery zawodowej pracowałem przez kilka lat w mediach związanych z branżą IT. Z tamtego okresu pozostało mi zamiłowanie do pisania na tematy związane z cyberbezpieczeństwem i dzielenia się wiedzą. Prawdopodobnie dlatego lubię występować na konferencjach branżowych i prowadzić szkolenia.

Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów, a także miłośnikiem żeglarstwa, narciarstwa, japońskich sztuk walki i retrokomputerów.

— dr Paweł Wawrzyniak