Publikacje

Poniżej publikacje, których byłem autorem, współautorem lub które redagowałem.

 


Autorstwo, współautorstwo

 

Publikacje naukowe, artykuły:

 • P. Wawrzyniak, „Review of Research Results on Cybersecurity of the Polish Banking System” (w:) „Cybersecurity & Cybercrime. Przestępczość teleinformatyczna 2023”, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa/Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2024.
 • P. Ciszek, P. Wawrzyniak, „Wzmocnienie bezpieczeństwa klienta bankowości elektronicznej w świetle przeprowadzonych badań” (w:) „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego. Przestępczość teleinformatyczna 2021”, Wydawnictwo BP/Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2022.
 • W. Wosek, E. Parysek, P. Wawrzyniak, „Innovative Security Strategies for the Port of Gdynia Infrastructure” (w:) „Per mare ad astra. Space technology, governance and law”, pod. red. E. Wittbrodta, M. Konopackiej, P. Chyca, Vol. 2, Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2021.
 • J. Kosiński, G. Krasnodębski, P. Ciszek, P. Wawrzyniak, „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”, raport opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Gdynia 2021.
 • P. Wawrzyniak, „Ataki socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania na ofiary. Cybernetyczny i komunikacyjny charakter socjotechniki”, Pomorskie Forum Bezpieczeństwa II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
 • P. Wawrzyniak, „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej”, Pomorskie Forum Bezpieczeństwa II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
 • P. Wawrzyniak, „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej” (w:) „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019.
 • P. Wawrzyniak, „Ewolucja problematyki przestępczości bankowej z uwzględnieniem ważniejszych zagrożeń” (w:) „Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016/2017)”, pod red. E. Dąbrowskiej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2019.
 • P. Wawrzyniak, A. Meller, „Humanizm i technokracja. Czym jest Sztuczna Inteligencja?” (w:) „Nowe nawigacje II. Azja – Cyberpunk – Kino niezależne”, pod red. P. Kletowskiego i P Mareckiego, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003.

 

Publikacje branżowe, artykuły prasowe:

 • P. Wawrzyniak, „Free Pascal Compiler i Lazarus IDE. Napisz raz, skompiluj gdziekolwiek”, Linux+ 10/2009, Software Press Sp. z o.o. S.K.
 • P. Wawrzyniak, W. Łącki, „Data Center i wszystko pod kontrolą”, Linux+ 9/2009, Software Press Sp. z o.o. S.K. (współautorstwo w ramach DCSerwis.pl).
 • P. Wawrzyniak, „IRIS. Skuteczna i uproszczona analiza ruchu sieciowego”, ITFAQ 7-8/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Spyware – czym to grozi? Malware, adware, spyware – co nam grozi w sieci”, ITFAQ 6/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Packetyzer dla MS Windows. Ciekawa alternatywa dla sniffera Ethereal”, ITFAQ 6/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, A. Ogłoza, „Sniffing na różne sposoby. Na czym polega sniffing i jak się przed nim bronić”, ITFAQ 5/2004, IT SCS Sp. z o.o. (współautorstwo)
 • P. Wawrzyniak, „AntiVirenKit 2004 Professional. Kompleksowa ochrona antywirusowa stacji roboczych”, ITFAQ 4/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Łatanie na różne sposoby. Różne metody aktualizowania oprogramowania i systemów Microsoft”, ITFAQ. Windows Security 4/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „N-Stealth 5.2. Darmowe narzędzie do znajdowania luk w bezpieczeństwie serwerów Web”, ITFAQ 3/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Robaki i wirusy komputerowe. O właściwościach złośliwych programów i sposobach na ich unikanie”, ITFAQ 2/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, J. Synoradzki, M. Żmudziński, „MS Exchange i filtry antyspamowe. Skuteczne rozwiązania do ochrony przed niepożądaną pocztą”, ITFAQ 1/2004, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, M. Żmudziński, „Remote Administrator i Access Remote PC. Zdalna administracja systemami MS Windows”, ITFAQ 12/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „VNC i TightVNC. Zdalna administracja w klimacie Open Source”, ITFAQ 11/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, K. P. Klecha, „MySQL – serwer baz danych dla każdego. Instalacja, konfiguracja i podstawy pracy w środowisku MS Windows i GNU/Linux”, ITFAQ 11/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Network Probe 1.0b3. Monitorowanie ruchu sieciowego”, ITFAQ 10/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Nmap i Nmapwin – narzędzie nie tylko dla hakera. Skanowanie węzłów w sieci i zdalny OS fingerprinting”, ITFAQ 09/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Amatorskie Sieci Komputerowe – cz. 4. Na półmetku… planowanie i budowa sieci”, ITFAQ 08/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Amatorskie Sieci Komputerowe – cz. 3. Zrozumieć, jak to działa”, ITFAQ 07/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Amatorskie Sieci Komputerowe – cz. 2. Budujemy własną sieć osiedlową”, ITFAQ 06/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Amatorskie Sieci Komputerowe – cz. 1. Budujemy własną sieć osiedlową”, ITFAQ 05/2003, IT SCS Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „20 lat minęło – emulatory”, Linux+ 12/2001, Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.
 • P. Wawrzyniak, „Papuga w cieniu Pingwina, czyli AtheOS versus Linux”, Linux+ 12/2001, Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.

 

Praca zbiorowa (poradnik z aktualizacjami), autorstwo rozdziałów:

 • „Microsoft Windows. Sieci komputerowe”, autorzy i redaktorzy: K. Cybulski, P. Frej, P. Goleń, K. Kleszyński, A. Łach, J. Marek, G. Niemirowski, M. Ogórkiewicz, T. Onyszko, M. Piekulski, M. Pitala, T. Polus, P. Suchodolski, P. Wawrzyniak, M. Żmudziński, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2013.

 


Redakcja

 

ITFAQ. Ogólnopolski magazyn dla specjalistów IT:

Funkcja: Z-ca redaktora naczelnego
Wydawnictwo: IT Security Consulting Services Sp. z o.o. (IT SCS Sp. z o.o.)
Wydania:

 • ITFAQ 2/2005,
 • ITFAQ 1/2005,
 • ITFAQ 12/2004,
 • ITFAQ 11/2004,
 • ITFAQ 10/2004,
 • ITFAQ 09/2004,
 • ITFAQ 7-8/2004,
 • ITFAQ 6/2004,
 • ITFAQ 5/2004,
 • ITFAQ 4/2004,
 • ITFAQ. Windows Security 4/2004 wydanie specjalne, bardzo udane, które powstawało wręcz w globalnym rozproszeniu redakcji
 • ITFAQ 3/2004,
 • ITFAQ 2/2004,
 • ITFAQ 1/2004,
 • ITFAQ 12/2003,
 • ITFAQ 11/2003,
 • ITFAQ 10/2003.

 

Poradnik z aktualizacjami pt. Microsoft Windows. Sieci komputerowe”:

Funkcja: Redaktor
Wydawnictwo: IT Security Consulting Services Sp. z o.o. (IT SCS Sp. z o.o.), Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
Praca zbiorowa:

 • „Microsoft Windows. Sieci komputerowe”, autorzy i redaktorzy: K. Cybulski, P. Frej, P. Goleń, K. Kleszyński, A. Łach, J. Marek, G. Niemirowski, M. Ogórkiewicz, T. Onyszko, M. Piekulski, M. Pitala, T. Polus, P. Suchodolski, P. Wawrzyniak, M. Żmudziński, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2013.

 

Linux+ Extra! i Software 2.0 Extra!. Wydania specjalne magazynów Linux+ i Software 2.0:

Funkcja: Redaktor naczelny
Wydawnictwo: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.
Wydania:

 • Software 2.o Extra! „Visual Studio .NET”,
 • Software 2.o Extra! „PHP Starter Kit”,
 • Linux+ Extra! „OpenOffice.org”.

 

Software 2.0. Ogólnopolski magazyn dla programistów i inżynierów oprogramowania

Funkcja: Redaktor merytoryczny
Wydawnictwo: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.
Wydania:

 • Software 2.0 „Java dla urządzeń mobilnych”, 1/2003,
 • Software 2.0 „SAP DB”, 12/2002,
 • Software 2.0 „eXtreme Programming”, 11/2002,
 • Software 2.0 „CORBA i Web Services”, 10/2002,
 • Software 2.0 „Haking”, 9/2002 – z tego numeru jestem bardzo zadowolony,
 • Software 2.0 „Open Source C++”, 8/2002,
 • Software 2.0 „Programowanie gier”, 7/2002,
 • Software 2.0 „XML”, 6/2002,
 • Software 2.0 „Środowiska i narzędzia programistyczne”, 5/2002,
 • Software 2.0 „Java”, 4/2002 bardzo podoba mi się okładka, którą wymyśliliśmy przy kawie,
 • Software 2.0 „Programowanie dla Internetu”, 3/2002,
 • Software 2.0 „Sztuczna inteligencja”, 2/2002 – to był bardzo udany i ciekawy numer,
 • Software 2.0 „Języki programowania”, 1/2002.