Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego „Przestępczość teleinformatyczna 2021”

Kilka dni temu dotarło do mnie najnowsze wydanie Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego „Przestępczość teleinformatyczna 2021”, pod redakcją dra hab. Jerzego Kosińskiego i dra inż. Roberta Janczewskiego. Wśród 13 rozdziałów, nawiązujących do tematyki konferencji „Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku” (PTXX1.3), można odnaleźć rozdział pt. „Wzmocnienie bezpieczeństwa klienta bankowości elektronicznej w świetle przeprowadzonych badań”, który został przygotowany przez dra Pawła Ciszka przy współpracy ze mną. Rozdział oparty został na wynikach badań przeprowadzonych na potrzeby raportu pt. „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”.

 

 

Zachęcam do lektury rocznika.