Raport „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej” już dostępny!

Serdecznie zapraszam do lektury raportu pt. „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”, którego mam zaszczyt być współautorem. Został on opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przez zespół Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (MCC AMW) pod kierownictwem dra hab. Jerzego Kosińskiego. Raport przygotowali: dr hab. Jerzy Kosiński, dr hab. Grzegorz Krasnodębski, dr Paweł Ciszek i Paweł Wawrzyniak.

Celem głównym raportu była analiza środowiska bezpieczeństwa klienta bankowości elektronicznej, a w szczególności:

  • charakterystyka istniejących rozwiązań dla klienta bankowości elektronicznej;
  • charakterystyka klienta bankowości elektronicznej;
  • identyfikacja zagrożeń dla klienta bankowości elektronicznej;
  • określenie kierunków rozwoju usług dla klienta bankowości elektronicznej;
  • wskazanie możliwych działań wzmacniających świadomość zagrożeń dla klienta bankowości elektronicznej.

 

 

Pragnę zauważyć, że możliwość wspólnej pracy nad raportem w ramach zespołu MCC AMW była dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji.