Już jest! Pomorskie Forum Bezpieczeństwa nr II(7)/2019

Zachęcam do lektury najnowszego wydania Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa – nr II(7)/2019. Jest to czasopismo naukowe, które powstało z inicjatywy doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i jest przez nich redagowane. Celem działalności Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa jest wymiana myśli, osiągnięć naukowych wraz z integrowaniem środowiska z obszaru wiedzy nauk społecznych i nauk o bezpieczeństwie w kraju i za granicą. W bieżącym numerze można odnaleźć dwa artykuły mojego autorstwa.

Pierwszy artykuł, pt. „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej”, został wcześniej opublikowany w postaci rozdziału, w monografii pt. „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, która została wydana pod auspicjami Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Drugi tekst, pt. „Ataki socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania na ofiary. Cybernetyczny i komunikacyjny charakter socjotechniki” stanowi rozwinięcie tematyki, którą prezentowałem na konferencji branżowej Banking Tech & Security. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w bankowości (Warszawa 2019), a także podczas wykładu otwartego pt. „Anatomia ataku socjotechnicznego w aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnym”, który odbył się 8 maja 2019 na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

 

Autorska koncepcja modelu komunikacyjnego opisującego oddziaływanie socjotechniczne (atak) sprawcy na ofiarę

 

W artykule tym przedstawiłem m.in. autorską koncepcję modelu procesu komunikacyjnego obrazującego oddziaływanie sprawcy na ofiarę poprzez atak socjotechniczny. Zaproponowany model łączy w sobie wybrane cechy kilku innych ujęć, w tym modelu komunikacji językowej Jakobsona (z 1960 r., który wprowadza pojęcia: nadawcy, odbiorcy, kontekstu, kontaktu, komunikatu, kodu), modelu wszechmocy propagandy (z 1939 r., który wprowadza pojęcia m.in. motywów, a także ludzkich popędów, postaw, zachowań oraz emocji), modelu aktu perswazyjnego Lasswella (z 1948 r., który wprowadza m.in. zagadnienia analizy medium oraz analizy efektu) oraz modelu sprzężenia zwrotnego DeFleura (z 1966 r., który wprowadza istotne w cybernetyce pojęcie sprzężenia zwrotnego).

 

Okładka Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa nr II(7)/2019. Znajduje się na niej latarnia morska w Sopocie

 

Pomorskie Forum Bezpieczeństwa dostępne jest w wersji klasycznej – drukowanej oraz w postaci elektronicznej – pliku PDF. Dzięki temu można łatwo zapoznać się z treścią artykułów.
Celem działalności Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa jest wymiana myśli, osiągnięć naukowych wraz z integrowaniem środowiska z obszaru wiedzy nauk społecznych nauk o bezpieczeństwie w kraju i za granicą.

Bardzo dziękuję redakcji Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa za wyrozumiałość i owocną współpracę! 🙂