Polecam lekturę II tomu „Policyjnych meandrów nauki”

Zainteresowanym problematyką przestępczości zorganizowanej 🕵️‍♀️👮‍♂️polecam lekturę II tomu „Policyjnych meandrów nauki” 👍🧐 Nie ukrywam satysfakcji, że mój artykuł pt. „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej” znalazł się w tak zaszczytnym gronie autorów – wykładowców WSAiB! 😎😊

„Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka” to II tom serii, w której tematyką węzłową są kwestie z zakresu szeroko pojętej przestępczości, rozpatrywanej z punktu widzenia podmiotu, jakim jest Policja, a także płaszczyzny osiągnięć naukowych w tym zakresie, z nawiązaniem do sfery bezpieczeństwa, kryminologii i kryminalistyki. [1]

 

 

Opracowanie to zawiera zbiór rozdziałów – specjalistycznych artykułów naukowych, powiązanych z zakreślonym w tytule obszarem problemowym. Książka jest przykładem monografii naukowej o szerokiej formule tematycznej, jednak przede wszystkim poruszającej w tym tomie zagadnienie przestępczości zorganizowanej w różnych jej wymiarach i polskich kontekstach. [2] Na łamach publikacji zamieszczono zarówno publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych WSAiB, jak i współpracujących z uczelnią byłych i obecnych funkcjonariuszy policji oraz innych służb mundurowych, którzy swoim olbrzymim zaangażowaniem i doświadczeniem praktycznym, egzemplifikują aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, kryminologii i kryminalistyki. [3]

Monografia „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka” została wydana pod auspicjami Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Redaktorami naukowymi są prof. WSAiB dr hab. Mariusz Gizowski i dr Wojciech Wosek.

Informacja o publikacji na profilu Facebookowym WSAiB.

 

Źródła:
[1] Mariusz Gizowski, Wojciech Wosek, Przedmowa (w:) „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, Pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, s. 7.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.